“Proactief handelen geneest sneller.”

Twee belangrijke aandachtspunten voor ziekteverzuim:

  1. 75% van alle ziekmeldingen zijn niet medisch.
  2. Als klachten vroegtijdig gesignaleerd en bespreekbaar worden gemaakt, kan de uiteindelijke verzuimduur met een derde worden verkort.

Kunnen wij u helpen?

Succesvolle introducties bij ondernemingen

Ons idee over verzuim is intussen meermalen getoetst na introductie bij ondernemers die zich bij ons hebben aangesloten.

Waar nodig geven wij u graag referenties. Want u kunt meeprofiteren van dit bewezen succes. Verzuimpoli geeft u de ruimte een efficiënt verzuimbeleid in te richten, te verbeteren en helpt u kosten te besparen.

Het begon in 2010 binnen MC Zuiderzee ziekenhuis, waar onze aanpak heeft geleid tot een voor de zorg ongekend laag ziekteverzuim van 3,4%, de helft minder dan de jaren ervoor! Vanaf toen zijn er veel andere ondernemingen gevolgd. Daaruit geven we twee andere voorbeelden:

‘Sinds Rotaform samenwerkt met de Verzuimpoli is het ziekteverzuim in rechte lijn naar beneden gegaan’, zegt Caecil de Vries, personeelsfunctionaris van Rotaform. ‘Zowel het kort als het langdurig verzuim is aanzienlijk verminderd.’

‘Doordat ze zich op de eerste dag dat ze ziek zijn, ziekmelden bij hun leidinggevende en de verzuimcoach, kunnen er snel acties in gang gezet worden. Vanaf dag een werken we al aan terugkeer op de werkvloer.’

‘Voor sommige mensen is ziekmelding bij een verzuimcoach kennelijk een drempel. Dit zorgt ervoor dat werknemers zich pas ziekmelden als het echt nodig is. Dit verklaart een deel van ons dalende percentage ziekteverzuim. Vorig jaar was het ziekteverzuim bij Rotaform 7 procent. In de afgelopen vier maanden is dit gedaald tot 3,7 procent’, vertelt ze.

Naast begeleiding van zieke werknemers heeft de Verzuimpoli ook aandacht voor preventie. ‘Zo helpt de Verzuimpoli ons bij het goed inrichten van werkplekken, het aanreiken van begeleidingstrajecten en geven ze bijvoorbeeld til- en buktrainingen.’

ASF Fischer is een groothandel in bevestigingsmaterialen, een echt Lelystads bedrijf. Het koos recent voor Verzuimpoli voor het voeren van het verzuimbeleid. Waarom die keuze? Directeur Arnoud Booij houdt het simpel: ‘Ik hoorde van collega ondernemers over de aanpak van Verzuimpoli. Zij hebben unaniem goede ervaringen en op korte termijn een forse daling gezien van het verzuim. Wij hebben toen toch een aantal aanbieders vergeleken, maar het ondernemende aanbod van Verzuimpoli was het beste.’

Pro actief handelen geneest beter

De Wet Verbetering Poortwachter heeft als doel het aantal langdurig zieke medewerkers terug te dringen.

Van zowel werkgever als werknemer wordt hierin een proactieve houding verwacht. Jammer genoeg is in de praktijk de invulling vooral gericht op procedures en op het halen van uiterste termijnen, in plaats van op snelle hulp en oplossingen.

Verzuimpoli kiest voor een actieve aanpak van ziekteverzuim. Werknemer én werkgever moeten zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is en daarmee aan de slag. Verzuimpoli helpt u door te zorgen dat er vele malen eerder een plan van aanpak is, zo nodig zelfs snelle doorverwijzing naar behandelaars. Daarbij worden we geholpen door onze wortels in de gezondheidszorg, we weten de weg.

U voert de regie, wij helpen actief

Verzuimpoli vindt dat u de kern van uw verzuimbeleid in eigen hand (‘maatwerkregeling’) moet hebben. Verzuimpoli helpt u daarbij. Als voorbeeld lopen we de eerste stappen door:

  • Na ziekmelding bij de werkgever meldt de medewerker zich bij de Verzuimcoach.
  • Verzuimpoli en de werkgever begeleiden de werknemer samen met actief mee te helpen naar een spoedig herstel. Kijken naar wat nog wel kan tijdens het ziek zijn; we houden contact met de medewerker en waar nodig de leidinggevende.
  • Verzuimpoli is ook de contactpersoon naar de bedrijfsarts, kan voor u en de medewerker ook rechtstreeks contact initiëren. Maar u heeft zelf een contract met de bedrijfsarts, want dat is wat de Arbowet voorschrijft.
  • Verzuimpoli bemiddelt zo nodig naar snelle zorg. Wij kunnen eventueel benodigde inzet van bijvoorbeeld een medisch specialist, fysiotherapeut of psycholoog meestal sneller regelen. Zo bespoedigen we het herstel van uw medewerker.
  • Samen met u wordt er al uiterlijk voor het einde van de tweede week nagedacht over een plan van aanpak; de mogelijkheden worden direct in kaart gebracht, benoemd en benut. Er wordt actief contact gehouden met zowel leidinggevende of P&O als de medewerker. Zo nodig ook met behandelaars.

Alle vervolgstappen zijn in de basis een samenwerking tussen Verzuimcoach, werkgever en werknemer.

Start met typen en druk op enter om te zoeken