Update

‘Resultaten Verzuimpoli nu al zichtbaar’

Lelystad – ‘Vanaf 1 januari werken wij samen met de Verzuimpoli. Sindsdien is het ziekteverzuim naar beneden gegaan’, zegt Caecil de Vries, personeelsfunctionaris van Rotaform. ‘Zowel het kort als het langdurig verzuim is aanzienlijk verminderd.’

De aanpak van de Verzuimpoli is erop gericht om kortdurend ziekteverzuim te voorkómen en langdurig verzuim aanzienlijk te verminderen. Dat laatste wordt gerealiseerd door werknemers snel toegang te bieden tot de benodigde zorg in het ziekenhuis. Hier is een breed aanbod aan multidisciplinaire zorg beschikbaar, zoals medisch specialisten, fysiotherapeuten en psychologen.

‘De Verzuimpoli is gevestigd in MC Zuiderzee. Dit betekent dat onze medewerkers dichtbij huis bij een verzuimcoach of bedrijfsarts terecht kunnen. We hebben bovendien veel baat bij de korte lijnen die de Verzuimpoli heeft met de specialisten in het ziekenhuis,’ legt ze uit.

Voor werknemers van Rotaform betekent dit bijvoorbeeld dat ze niet lang hoeven te wachten voor behandelingen. ‘Doordat ze zich op de eerste dag dat ze ziek zijn, ziekmelden bij hun leidinggevende en de verzuimcoach, kunnen er snel acties in gang gezet worden. Vanaf dag een werken we al aan terugkeer op de werkvloer.’

De verzuimcoach is een verpleegkundige en fungeert als vast aanspreekpunt voor de werknemers. Hij of zij kan de werknemer doorverwijzen naar een bedrijfsarts en of fysiotherapeut, psycholoog of medisch specialist. Voor de werknemer is dit fijn, omdat hij of zij sneller te weten komt wat er aan de hand is en de werkgever heeft baat bij een snelle behandeling, zodat de werknemer eerder aan het werk kan.

‘Voor sommige mensen is ziekmelding bij een verzuimcoach kennelijk een drempel. Dit zorgt ervoor dat werknemers zich pas ziekmelden als het echt nodig is. Dit verklaart een deel van ons dalende percentage ziekteverzuim. Vorig jaar was het ziekteverzuim bij Rotaform 7 procent. In de afgelopen maanden is dit gedaald tot 3,7 procent over mei’, vertelt ze.

Naast begeleiding van zieke werknemers heeft de Verzuimpoli ook aandacht voor preventie. ‘Zo helpt de Verzuimpoli ons bij het goed inrichten van werkplekken, het aanreiken van begeleidingstrajecten en geven ze bijvoorbeeld til- en buktrainingen.’

‘Waarom het zo belangrijk is om het verzuim van ons bedrijf terug te dringen? Allereerst is dit belangrijk voor de medewerkers zelf. Ziek zijn heeft ook veel invloed op het privéleven van mensen. Daarnaast hebben wij als bedrijf ook belang bij veel gezonde werknemers. Het werk van zieke mensen moet (deels) overgenomen worden door anderen. Het regelen van deze vervanging kost tijd en geld’, legt ze uit.

Rotaform is 140 jaar geleden begonnen als boekbinderij en houdt zich vandaag de dag voor een groot deel bezig met de productie van on- en offline transactiemail. Dit zijn bijvoorbeeld facturen, polissen, rekeningafschriften, contracten en aanslagbiljetten. Rotaform Document Services voert projecten en contracten uit voor organisaties die op grote schaal administratieve en commerciële gegevens verzenden naar relaties.

Related Projects

Start met typen en druk op enter om te zoeken