“Alle diensten voor een spoedig herstel.”

Verzuimpoli kan veel voor u betekenen. De Verzuimcoach is contactpersoon van werkgever en werknemer naar bijvoorbeeld bedrijfsarts, andere deskundigen en snelle toegang tot zorg. Alles voor een spoedig herstel.

Kunnen wij u helpen?

Verzuimcoach

De verzuimcoach is er om u te helpen met alles rond de wetgeving over verzuimbeleid en heeft praktische tips voor u.

Onze Verzuimcoach is degene die de leidinggevende actief ondersteunt binnen het verzuimproces. De Verzuimcoach onderhoudt daarnaast ook het contact met uw medewerker. Het werkt als volgt: nadat uw medewerker zich bij u ziek meldt, doet hij/zij dat ook bij de Verzuimcoach waar de verzuimpermissie aan de orde komt. Waar nodig en mogelijk stellen wij al snel een plan van aanpak op. Alle mogelijkheden worden direct in kaart gebracht, benoemd en benut. Een actieve aanpak vanaf het begin van verzuim verkort de uiteindelijke verzuimduur namelijk met een derde! Daar wordt iedereen beter van.

De verzuimcoach analyseert doorlopend het verzuim in de organisatie en geeft daarover advies.

Bedrijfsarts

Bij Verzuimpoli wordt de bedrijfsarts ingeschakeld door de verzuimcoach.

Verzuimpoli regelt alles rond de bedrijfsarts maar u krijgt een rechtstreeks contract, zo voldoet u aan wetgeving. Wij kunnen landelijke dekking garanderen in het geval uw medewerker niet kan reizen. Natuurlijk regelen wij ook andere contacten die u nodig heeft voor invulling van arbo- en verzuimbeleid.

Toegang tot andere deskundigen

Om aan de Arbowetgeving te voldoen, heb je in een aantal gevallen deskundigen nodig. Verzuimpoli heeft ze zelf, of biedt daar toegang toe. Uiteraard kun je als werkgever ook voor een eigen deskundige kiezen. Denk aan arbeidhygiënist, veiligheidskundige, arbeids- en organisatiedeskundige, arbeidsdeskundige en zo meer.

Het enige dat u doet, is contact opnemen met uw Verzuimcoach. Die regelt dat dan voor u.

Zorgbemiddeling

Bepaalde grotere gezondheidsproblemen hebben baat bij een snelle behandeling.

Voorbeelden daarvan zijn burn-out, ernstig aanhoudende vermoeidheid, pijn, overgewicht en obesitas, diabetes, long- en hartproblematiek. Een team van specialisten kan in deze situaties effectief behandelen met een snellere genezing als resultaat. Verzuimpoli regelt dat in de meeste gevallen snel, door onze achtergrond in de zorg. De werkgever hoeft daar meestal geen investering in te doen.

‘Niet maanden wachten op een psycholoog om een burn-out behandeling te kunnen starten, maar binnen een paar dagen aan de slag via Verzuimpoli’!

De ARBO wet: Verzuimpoli helpt

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zich door deskundigen te laten bijstaan bij het uitvoeren van veel taken. Daarbij kan Verzuimpoli helpen, zelf, of met partners:

 • Ziekteverzuimbegeleiding: hierbij gaat het om deskundige begeleiding bij re-integratie in geval van verzuim door ziekte of gebrek. Daar helpt Verzuimpoli actief bij.
 • Toetsen van en adviseren over de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Daar hebben we vaste gecertificeerde partners voor!
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO, ook wel PMO): gericht op het regelmatig onderzoeken van arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s. Werkgevers zijn verplicht een PAGO aan te bieden, werknemers bepalen zelf of zij hiervan gebruik willen maken. Op basis van een inventarisatie van verzuim en andere informatie helpt Verzuimpoli bij het kiezen van het juiste onderzoek. Dat doen we zelf, of besteden we uit aan partners.
 • Aanstellingskeuring: wordt uitgevoerd om de medische geschiktheid van de sollicitant te onderzoeken. Een werkgever mag een werknemer alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen laten keuren. De regels hiervoor komen uit de Wet op de Medische Keuringen. Dat kan onze bedrijfsarts doen.
 • Toegang tot bedrijfsarts: in ons contract staat hoe werknemers terecht kunnen bij de bedrijfsarts (dat kan ook een open spreekuur zijn).
 • Overleg met OR en preventiemedewerker: in het contract met Verzuimpoli én dat van de bedrijfsarts staat beschreven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) kan worden geregeld. Deze deskundigen moeten nauw kunnen samenwerken.
 • Bezoek aan de werkplek: de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken. Maar er zijn eveneens werkplekonderzoeken mogelijk door andere deskundigen.
 • Second opinion: de werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion te vragen aan een andere bedrijfsarts als hij/zij twijfelt aan een gegeven advies. De kosten zijn voor rekening van de werkgever. Over de uitvoering van de second opinion zijn afspraken gemaakt in onze overeenkomsten.
 • Klachtenprocedure: de bedrijfsarts heeft een duidelijke klachtenregeling.
 • Melden beroepsziekten: een bedrijfsarts kan op verzoek van de werkgever tijd besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
 • Advisering over preventie: advisering aan de werkgever door Verzuimpoli of de bedrijfsarts over het voorkomen van gezondheidsklachten doen we actief, waar nodig ‘out of the box’.

Start met typen en druk op enter om te zoeken